SYA Warrior Riser Snorkel kit for Yamaha Viking 700 2014 - 2018